PROECO – revista elevilor
Colegiului Economic “P.S.Aurelian”Slatina-la 20 de ani de apariție

În mai 2016 s-au sărbătorit 115 ani de învăţământ economicîn Slatina. Am să repet câţiva ani din viaţa învăţământului economic din Slatina.
1901 – a luat fiinţă o clasă cu profil economic care a funcţionat pe lângă Gimnaziul Real Slatina (actual, liceul Radu Greceanu).
1922 – ia fiinţă Scoala Comercială Slatina .
1930 Octombrie – Școala Superioară Comercială se transformă în liceu, care a purtatun nume celebru , cel al lui Nicolae Titulescu, personalitate a diplomaţiei româneşti şi universale, în strânsă legătură cu Judeţul Olt şi oraşul Slatina.
1948 – Liceul Comercial se transformă în Şcoala Tehnică de Administraţie Economică .
1979 – se înfiinţează clase de “economic”în cadrul Liceului “Radu Greceanu”.
1997 Iunie – ia fiinţă un liceu economic, de sine stătător, numit “Grupul Şcolar Economic Administrativ”,care funcţionează în clădirea nr. 2 a Liceului “Textil” Slatina.
2000 Septembrie – Grupul Şcolar Economic Administrativ se transformă în Colegiul Economic”P.S.Aurelian” Slatina.
Am ţinut să reamintesc aceste date pentru a întări faptul că, chiar dacă a avut unele perioade de întrerupere, profilul economic a avut şi are o continuitate şi o perspectivă în Slatina, datorită unor oameni cu suflet pentru şcoala Oltului şi, de ce nu, a României.
Despre activitatea cultural-stiintifică a elevilor şcolilor cu profil economic din Slatina s-au scris puţine cuvinte de-a lungul vremurilor . Tocmai de aceea am să amintesc că, în cadrul Liceului Comercial “Nicolae Titulescu” îşi desfăşura activitatea societatea culturală “Nicolae Bălcescu” înfiinţată încă din anul 1926. Această activitate a fost bogată până înanul 1938, dar între anii 1938-1945 ea a căzut într-o stare de lâncezeală, explicată în parte prin transferarea de la acest liceu a profesorului de limba română I.I.Tomescu “preşedintele ei de onoare” se specifică în 6.
În anul scolar1945-1946 ea s-a redresat, cu sprijinul directorului Dem I. Teodoru.
Preşedinţia de onoare s-a încredinţat profesorului Nicolae Popescu Optaşi, iar preşedinte activ a fost “până la 15 februarie 1946 elevul Țîrdel Marin din clasa a VIII-a, urmat de elevul Bălteanu T.Dumitru din aceeaşi clasă, al cărui diriginte era profesorul Nicolae Popescu Optaşi “ se specifică în 2.
În cursul anului 1945-1946, s-au ţinut 27 de şedinţe . Noutatea activităţii relansate consta în aceea că, spre deosebire de trecut, câmpul ei s-a lărgit , ajungându-se la o concurentă de cultură a tuturor şcolilor secundare din localitate. În afară de membrii societăţii şi corpul profesoral al liceului, au mai conferenţiat profesori de la alte şcoli şi personalităţi cu o cultură şi experienţa de viaţă recunoscute. Menţionez următoarele colaborări externe:general Bucică, profesor pensionar C. Nicola, dr.Kitzulescu, profesor Gheorghe Botez, profesor Lică Negru. De la alte şcoli au prezentat referate elevii Udrişte Aurel şi Ciurez Mihai de la Liceul Industrial Slatina.
Este demnă de remarcat colaborarea profesorului pensioner C.Nicola. Înzestrat cu un har poetic pronunţat, la o şedinţă a citit creaţia proprie “Cronica satirico-humoristicăa Slatinei”, îndelung aplaudată, iar cu ocazia ieşirii la pensie a profesorului Gh. Pătrăscioiu şi Gh. Diaconescu a compus şi le-a dedicatpoezia “Închinare ţie, dascăle lampadofar” lungă de 200 de versuri care, recitată de elevul Ionescu Ion de la clasa a VI-a a şters multe lacrimi, prezenta Nicolae Popescu Optaşi în 6.
Că elevii de la profilul economic au desfăşurat o activitate culturală bogată, ne-o demonstrează şi materialele publicate în “2” de absolventul Sică Popescu Anastase-devenit avocat, care relatează: “La sfârşitul şcolii, după examenul de licenţă, aşa îi spunea, nu BAC, s-a organizat o excursie la cabana Voinea. După aceea viaţa ne-a răspândit în cele patru vânturi. La fiecare 10 ani s-a organizat REVEDEREA.

Toate au fost frumoase şi nostalgice, fapt pentru care scriam într-o bună zi:

Anii, trec prin viaţă
Se duc fără număr
Bagi târziu de seamă
Aplecat de umăr
C-ai trecut prin viaţă
Fără să-ţi dai seama
Ieri erai copilul
Alintat de mama.
Joacă, tinereţe
Parca-au fost un vis,
Amintiri fugare
De roman nescris.
precum şi de dr. medic Stoenescu D.Ion, care la întâlnirea de 40 de ani de la absolvire, a compus şi prezentat poezia REVEDERE, care se încheia cu versurile:
………………………
Dar dacă sunteţi cumpătaţi
Pe mine n-o să mă chemaţi
Iar la hotarul dintre ani
Când ridicaţi paharul plin
Urarea mea de “La mulţi ani”
Să vă aducă mai senin
Alt an de fericire plin !
Elevii de la profilul economic şi-au adus o contribuţie substanţială la apariţia revistelor elevilor din Liceul ”Radu Greceanu”în perioada 1979-1997, îndeosebi prin publicaţii în revista “Leregeul”.
Odată cu înfiinţarea unui liceu economic de sine stătător, în 1997, a început o nouă etapa şi-n viaţa cultural-stiintifica şi artistică a “elevilor economişti”.
Ideea înfiinţării unui liceu economic am avut-o de prin 1995, pe vremea când eram inspector şcolar general. Eu îmi menţinusem permanent legătura cu catedra pe care eram titular la liceul “Radu Greceanu”,predând matematică, la una-două clase. Între 1994-1997 am predat matematica şi la o clasă de economic.
Prin 1996 i-am spus profesorului Ion Țecu – director pe atunci la “Radu Greceanu”,ce aş vrea să fac. La început nu prea a crezut. Am făcut propunerea către Minister, bine documentată şi în iunie 1997, cu aprobarea primită, am început mutarea claselor cu profil economic, de la liceul “Radu Greceanu” la noul liceu economic înfiinţat, în clădirea nr. 2 a liceului “Textil” Slatina. Au fost numiţi atunci la conducerea acestui liceu, prof. Dumitru Nica – director şi prof. Georgeta Stroe – director adjunct, funcţie pe care a îndeplinit-o şi la liceul “Radu Greceanu”, fiind profesor de contabilitate.
Având o bogată experienţă în domeniul revistelor şcolare (în calitate de director adjunct am coordonat apariţia revistelor “Zburătorul” şi“Leregeul”la liceul “Radu Greceanu”) am propus în cadrul liceului Economic, apariţia unei reviste a elevilor acestei unităţi şcolare cu profil economic. La început a fost greu. Am mobilizat profesoara de romana, Dana Trifan și dir. adjunct Georgeta Stroe, să depistăm elevii care sunt interesaţi de această activitate, care au talent, care doresc să participe la editarea unei reviste şcolare. Pe la sfârşitul lunii Octombrie 1997, am reuşit să constituim un grup de zece elevi, majoritatea fiind din clasele a XI-a şi a XII-a, numai trei fiind de clasa a IX-a. Până prin luna decembrie, ne întâlneam săptămânal, stabilind o strategie de lucru.
După vacanța de iarnă, ne-am întâlnit şi am stabilit mai întâi titlul. Au fost mai multe propuneri, însă elevii au hotărât în majoritate să-i dea numele: PROECO.
Colectivul de redacţie format din: Alina Mitran – clasa a XII-a A-redactor şef, Rodica Chelban – clasa a XII-a A, Iuliana Matei – clasa a XII-a A, Irina Măceșeanu – clasa a XI-a A, Iulian Nistor – clasa a XI-a B, Bogdan Roşu – clasa a XI-a B-“informaticianul” liceului şi al revistei, Bogdan Tomescu – clasa a XI-a B, Florin Stoian – clasa a IX-a A, Iulian Stroe – clasa a IX-a A şi Cristian Isache – clasa a IX-a A, îndrumat de cei trei coordonatori, au pornit la culegerea materialelor, astfel că, în lună martie 1998, am făcut lansarea numărului 1 al revistei PROECO, precum şi inaugurarea postului de radio al liceului şi legătura la internet a liceului, fiind primul liceu din judeţ cu aşa ceva , aceasta datorită în primul rând, elevului Bogdan Roşu. Această lansare a avut loc în faţa tuturor directorilor de liceu din judeţ şi a tuturor directorilor din Slatina, precum şi conducerea Inspectoratului Şcolar.
După cum reiese din nr. 1/1998, rubricile revistei au fost în linii mari:
Cuvânt introductiv. 2. Tradiţie şi continuitate. 3. Istorie Slătineana. 4. Din viaţa liceului.
5.Creaţii ale elevilor. 6. Diverse. Pe parcurs apar rubrici noi ca: “Page Francaise” nr 5/2002, “Informatizarea învăţământului încotro?” etc.
La fel şi coperta revistei, începând cu nr. 7/2004 s-a mai simplificat dar, important este că s-au menţinut elemente, care ilustrează profilul economic: calculatoare, grafice, formule etc.
Consider că nu au fost diferenţe mari în realizarea copertei pentru că la numerele din perioada 1998-2002, design şi tehnoredactare computerizată au fost executate de Cristian Stănescu, iar tiparul executat la S.C.Iniţiativa SRL Slatina, iar începând cu numerele din 2003, tehnoredactori au fostprof. Ovidiu Staicu şi prof. Mircea Bălan, profesori care predau informatică în liceu. Începând cu numerele din 2008, tipărirea s-a făcut în liceu, pentru că beneficiau de utilajele necesare.
Merită evidenţiat articolul “La început de drum” semnat de prof. Dumitru Nica, director, din care reies o mulţime de îndemnuri adresate elevilor, dintre care reţinem: “Îmbarcaţi-vă cu entuziasm pe această navă a cunoaşterii, studiaţi cu perseverenţă tainele ştiinţei şi culturii, lucraţi cu pasiune, exersaţi, căci exerciţiul creează maestrul – spunea un înţelept proverb românesc”.
La pagina 4, redacţia se adresează viitorilor cititori şi colaboratori ai revistei în “Argument pentru o revistă a elevilor”. Îmi reţin atenţia rândurile:”…….revista noastră vă oferă prilejul să vă exteriorizaţi trăirile subiective, impulsurile tinereşti, în forme care permit interferența şi dialogul cu alte experienţe din cele mai diverse. În acest sens, ne afirmăm deschiderea la un dialog chiar şi cu elevii de la alte licee indiferent de profil, pe teme care ţin de vârstă şi preocupările noastre specifice…….vă aşteptăm , dragi colegi, de pe oriunde vă veţi afla, cu problemele, cu bucuriile, cu proiectele şi cu speranţele voastre!”.
“Şase ani profesor de istorie la Liceul Comercial “Nicolae Titulescu” din Slatina” este un material foarte documentat, al profesorului Nicolae Popescu Optaşi, care cuprinde cu lux de amănunte nume de absolvenţi ai liceului respectiv, ce funcţii au absolvit în viaţă, dar şi despre activitatea societăţii culturale care îşi desfăşura activitatea în liceu.
Eleva Irina Ispas – clasa a X-a B scrie despre “Slatina- 630 de ani de atestare documentară”.
Faptul că revista se adresează elevilor economişti rezultă din paginile 11-13, unde este prezentat materialul “Cunoştinţele de contabilitate în cultura economică românească” şi “Mic dicţionar de specialitate” semnate prof. economist Lidia Roșulescu.
Interesant este că încă de la nr.1, revista publică “O scurtă privire asupra INTERNET-ului”, semnat Bogdan Roşu, clasa a XI-a B care încheie:”În concluzie, internetul este un “fel de mâncare” nu foarte scump, dar de care în viitorul apropiat nu ne vom mai putea lipsi, chiar şi într-un oraş de dimensiuni medii, cum este Slatina”. Câtă dreptate avea?!.
În paginile următoare sunt prezentate creaţii ale elevilor, dintre care amintesc: “Picătură de sinceritate” şi “Singură sau însingurată?….” ale elevei Irina Măceșeanu, clasa a XI-a A şi “Să fii aşa cum te visam!”şi “Semne de întrebare”, semnate Alina Matei , clasa a XII-aA.
Evidenţiez în paginile 21-23, preocupările elevilor, Daniela Stefan-clasa a X-a B şi Florin Stoian, despre muzică scriind materialele “Cum a luat naştere “ULTRA Depeche Mode” şi BACKSTREET BOYS”.
Conţinutul revistei a fost preocupat şi cu prezentarea de “Subiecte propuse pentru admitere” aşa încât în paginile 30-32 sunt prezentate subiecte de: matematică , economie şi gramatică.
Menţionez aici faptul că, revista PROECO nr. 1, a apărut cu sprijinul celor 20 de sponsori publicaţi pe ultima coperta interioară, unde găsiţi nume de societăţi comerciale din Slatina, Craiova, Bucureşti, unele conduse de absolvenţi ai profilului economic din Slatina.
Numai sprijinul acestora a făcut să scoatem 2000 de exemplare, pe care scria preţul 10.000, care au fost vânduteşi cu banii strânşi s-a asigurat tipărirea numărului 2.
Merită evidenţiate cuvintele lui Nicolae Titulescu din 24 Octombrie 1930, care apar pe coperta exterioară: “Adânc mişcat de vestea că Şcoala Comercială Superioară din Slatina – Olt, de care mă leagă şi sângele şi atâtea amintiri va purta numele meu, rog a primi şi transmite mulţumirile mele şi cele mai bune urări pentru munca rodnică şi continuu succes” adresate conducerii învăţământului slătinean din acea vreme.
Numărul 2/aprilie 1999, menţine coperta, menţine şi coperta interioară, cu numele revistei şi fotografia liceului. Colectivul de redacţie este compus din zece elevi, absolvenţii clasei a XII-a, fiind înlocuiţi cu alţi elevi. Apar Bogdan Tomescu, clasa a XII-a B, Liviu Ciugulea, clasa a X-a A, Emanuel Enache, clasa a X-a A, iar colectivului de coordonare i se alătura profesoara Alexandra Bobescu, de la Liceul “Textil”, pentru că începând cu 1 septembrie 1998, acesta se uneşte cu Liceul Economic.
Se menţin aceleaşi rubrici. La pagina 5, la rubrica “Mari savanti români din Judeţul Olt “ profesorul Gh. Mihai semnează articolul “Economistul Petre S.Aurelian – 90 de ani de la trecerea în eternitate”. Am insistat asupra acestui material, pentru că, prof. Gh. Mihai a fost cel care a propus ca Liceul Economic să poarte numele “Petre S.Aurelian”şi împreună cu prof. Dumitru Nica, au reuşit în Septembrie 2000, unitatea cu profil economic să se numească Colegiul Economic “P.S.Aurelian”.
Merită evidenţiat articolul de la pag. 7, semnat Alina Mitran, studentă anul I la ASE, primul redactor al revistei PROECO,din care extrag: “…………..vi s-a spus că ceea ce voi faceţi este meseria aducătoare de profit, dar nu ştiu dacă vi s-a spus că este şi un alt mod dea-i privi pe cei din jur ……….ceea ce voi faceţi, ceea ce eu am făcut, este un pas considerabil, spun eu, pentru oamenii deplin maturi ce vom fi mâine”.
La pagina 8, îşi găseşte locul, un material interesant: “PROECO şi…..ECOLOGIA” semnat de prof. Rodica Manolescu, care preda biologia la Colegiul Economic, care se încheie cu cuvintele: “Sarcina omului e să respecte natura şisă creeze mici oaze de pricepere şi preocupare pentru ocrotirea bogăţiilor obşteşti. Din această maximă se poate desprinde o dogmă centrală a vieţii – Economie-Ecologie-Viață”.
Interesante sunt “Curiozităţi din ECOS” prezentate de Iulian Stroe, clasa a X-a A, ca şi “Ce ştim despre moneda electronică”, de Luminiţa Popescu şi Corina Stoica, clasa a XI-a A.
Dintre compunerile elevilor ne atrag atenţia : “Comunicarea-mijloc de destindere, de relaxare!?” de Mioara Dita, clasa a XI-a B, “Civismul – tolerant sau naţionalism”, de A.Sutu, clasa a XII-a B, “Viaţa – o nălucă” şi “Către luceafăr”, “Plouă” de Corina Stoica, clasa a XI-a A, sau “Singurătate” de Vasile Rodica, clasa a XI-a B, “Întrebări fără sens” şi “De vorbă cu mine însămi” de Daniela Tudor, clasa a XI-a C.
La pag. 12, apare un material “Școala de vară pentru jurnaliştii liceeni”, semnat Bodan Roşu, clasa a XII-a B, care prezintă un Program- pilot iniţiat în Slovacia, în septembrie 1997 şi care,a fost extins în alte ţări în cursul anului 1998.
Am menţionat acest material, pentru că de la el a plecat interesul elevilor de la Colegiul Economic pentru a edita o” Revistă a elevilor” care să fie “o iniţiere în tehnicile de bază ale jurnalismului”.
Aşa se face că, în anul 2015, revista şcolară “PROECO”, obţine premiul II la Concursul Internaţional de reviste şcolare – Tinereţe şi Jurnalism”, profesor coordonator fiind Daniela Dumitrescu, prof. de română la Colegiu.
Începând cu nr. 2, apare rubrica “Colegiul Economic îşi prezintă viitorul”, care va fi menţinută la toate celelalte numere până azi.
În conţinutul revistei “PROECO”, nr. 2/1999, trebuie să mai remarcăm “Utilitatea internetului” , de elev Bogdan Roşu, clasa a XII-a B şi “Eclipsa de soare –“august 1999”, de Liviu Ciugulea şi Cristian Isache, clasa a X-a A.
Acest număr se încheie cu rubricile: “Sfaturi….sfaturi” şi “Teze….pioneze” realizate de aceeaşi elevi citaţi mai sus.
Interesant mi se pare şi “Rebus – Nichita Stănescu”, realizat de Sandu Alin Băluţă, clasa a X-a C.
Pe ultima pagină sunt prezentaţi: “Colectivul de redacţie”, “Design şi tehnoredactare computerizată”: Cristian Stănescu şi numele sponsorilor, şase la număr.
Merită evidenţiate cuvintele lui Petre S.Aurelian, de pe coperta IV:”…..învăţătura unui popor trebuie să corespundă cu nevoile şi aspiraţiunile sale; nevoile şi aspiraţiunile romanilor, atât economice cât şi naţionale, reclamă cunoaşterea de către copiii lor a modului în care se măreşte dezvoltarea economică a unui popor şi aceste cunoştinţe le da studiul economiei….”
Din numărul 3/martie 2000, reţinem materialul “Semnificaţii” de prof. D.Nica, fondatorul revistei “PROECO” şi un material, din partea Redacţiei, “Împreună”, din care spicuim:”……ca întotdeauna în faţa unui nou început vom fi însoţiţi de speranţă. Vom porni mai încrezători înainte, ne vom dori mai multă linişte, mai multă prosperitate, pace, bucurii, sănătate”, “Cu dragoste vă spunem din toată inima:”Drum bun!” şi adăugăm la urarea noastră acest ultim număr din mileniul al doilea al revistei “PROECO”, care să vă însoţească paşii de fiecare dată”.
Pagina 4, cuprinde un material “Necesitatea unui Colegiu Economic “Petre S.Aurelian””, semnat de Alina Ilie, clasa a XII-a A, care în final concluzionează : “Grupul Şcolar Economic Administrativ şi Prestări Servicii” este pregătit să îşi asume o nouă identitate, pe măsura vechimii şi tradiţiei sale, aşa încât putem spera că dorinţa viitorilor economişti se va materializa cât mai rapid, susţinuţi fiind şi de demersurile realizate de actuala conducere a liceului nostru”.
Paginile 5-7, cuprind “Anul 2000, Anul Eminescu”, în care materialele sunt semnate de prof. Alexandra Bobescu şi prof. Ioana Daniela, sprijinite de Ghimiș Anca Maria, clasa a IX-a B şi Sorin Alin Băluţă, clasa a XI-a C.
În paginile 8-10, întâlnim “Creaţii ale elevilor, printre care amintim: “Rătăcire” şi “Salcâmul” de Cristina Cintian, clasa a IX-a H, “Mama” de Ramona Ionescu, clasa a IX-a E, “Gândurile unei adolescente”, de Daniela Rotaru, clasa a XI-a A, sau “Informatica-conditie materială a modernizării contabilităţii”, “Dezvoltarea calculatoarelor” şi “Informatizarea învăţământului încotro?”, toate trei semnate de Ghiţă Cătălin, clasa a XI-a B.
Menţionez că, pagina 9, cuprinde trei poezii ale unui absolvent al profilului economic şi anume:”Floare de colţ” de ec. Marin Lixandru, scrisă pe 29 septembrie 1998, “Poveste de dragoste” şi “Toamna”, autorul fiind absolvent, promoţia 1983.
Pomeneam la începutul acestor rânduri, că, odată cu lansarea revistei “PROECO” nr. 1, a fost lansat şi postul de radio “ECO-2000” .
Iată că în nr. 3/2000, apare un articol în pag. 13, “Postul de radio ECO-2000” – 2 ANI DE ACTIVITATE” semnat Alin Bărbuică(D.T.B.), clasa a XI-a B, cel care a fost iniţiatorul şi sufletul acestui proiect. În acest material, autorul specifică:”…..Această activitate a început acum doi ani, când totul se baza , în mare parte, pe delectarea elevilor “economisti” cu programe muzicale şi mai puţin cu programe destinate sprijinirii scopului pe care şcoala îl are şi anume educarea social-culturalaa elevilor”…..”…….astfel au apărut programele de educaţie sanitară, programele culturale, cele de ştiri, au apărut programe în care sunt intervievate diferite personalităţi ale şcolii sau din afară……”.” …………această activitate mai are un scop şi anume: educarea acelor elevi care, mai târziu, doresc să lucreze într-un post de televiziune sau de radio sau chiar la un ziar”.
În pag. 14, se publică un material:”Cum sunt eu cu adevărat?” semnat Alina Mitran, absolventă 1998, anul II ASE Bucureşti, primul redactor al revistei “PROECO” care se încheie cu cuvintele:”Pentru aceasta acceptaţi să fiţi voi cu adevărat, nu acei tineri croiţi după un model standard şi aveţi curajul să întrebaţi: “printre reclame şi modele preluate, unde sunt EU?”
Paginile 22 şi 23, cuprind creaţii ale elevei Alina Smarandache, clasa a XI-a B, “Ştiu ce simţi….parfumul meu!” şi “Învaţă să înveţi!”. Apoi, pag. 24 şi 25 cuprind rubrica “Pur şi simplu” iar pag. 26, prezintă: “Droguri concomitente – alcoolul, tutunul, cafeaua – factori de autodistrugere” semnat de elevele Matei Ştefănia şi Ionescu Ramona, clasa a XI-a B.
Ultimele pagini, cuprind “Pilule pentru Manageri”, “Probleme distractive” , “Cuvinte încrucişate”, precum şi “Oferta de şcolarizare 2000-2001”.
Numărul 4/2001, cuprinde în pag. 1, materialul “Un vis împlinit” semnat prof. Dumitru Nica, în care se spune: “Recent, prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din 19 septembrie 2000, Grupul Şcolar Economic Administrativ şi Prestări Servicii devine Colegiul Economic “P.S.Aurelian”.
În paginile următoare, în “Din viaţa şcolii “sunt prezentate: “Balul bobocilor”, “Majorat”, “O excursie de neuitat!”, “Olimpicii se destăinuiesc”. În pag. 6, se publică un material interesant “Aici este şi adolescența mea!”, absolventă a profilului economic, azi, profesor de limba română la C.N.Vocaţional “Nicolae Titulescu”, Slatina, din care reţinem:” Aici m-am descoperit pe mine însămi cu ajutorul profesorilor şi a colegilor mei şi încet, încet adolescenta timidă s-a schimbat devenind încrezătoare în propriile forţe, sociabilă. Aici am învăţat valorile morale şi importanţa lor în viaţă. Într-un cuvânt, liceul acesta reprezintă adolescența mea, perioada mea de formare ca om. Lecţiile de viaţă primite aici mi-au fost călăuza în momentele grele, iar clipele frumoase m-au ajutat să merg mai departe, optimistă.
În pag. 8-11, sunt prezentate “Meseriile noastre – meseriile viitorului”, printre care amintim : contabil, ospătar, barman, somelier.
Pagina 14, cuprinde “De vorbă cu……prof. Gh. Nicolaescu”, profesor de filosofie la Colegiul, scriitor, autor a cinci romane. Apoi ni se prezintă “ Un bursier din Republica Moldova în colegiul nostru”, pentru ca în paginile 17-20 să întâlnim creaţii ale elevilor, cum sunt:”Viaţa, cel mai bun învăţător”, de Lucreţia Georgiana Bălcău, clasa a IX-a I, “Singurătate”, Ana Maria Vlad, clasa a XI-a B, “Iubire, atât de multă iubire…”, “Mai” de Cristina Cintian, clasa a X-a H(menţionez că această elevă a publicat în toţi cei patru ani de liceu, inclusiv poezii în limba engleză), “Gânduri”, “Ce-aş fi putut?”, de Ion Maria, clasa a IX-a F.
Merită evidenţiat faptul că în paginile 23-25 se prezintă cartea “Lasa grijile, începe să trăieşti” de Dale Carnegie, prezentare făcută de eleva Alina Smarandache, clasa a XII-a B.
Revista “PROECO”, încă de la primul număr, a pătruns în unităţile şcolare din Municipiul Slatina, ca şi în unităţi din Bucureşti, Craiova, Cluj, Sibiu etc. Aceasta reiese şi din faptul că în nr. 4/2001, la pag. 28-29, elevul G.Ştefănescu, clasa a XI-a, Liceul “Spiru Haret” – Bucureşti, semnează articolul “Noutăţi în ingineriagenetică”.
Paginile 30-38, cuprind: “Umor cu PROECO”, “Despre Constantin Brâncuşi”, “Horoscop” şi “Oferta de şcolarizare a Colegiului”.
Aş menţiona , ca la pag. 39, se găseşte “ Posta Redacţiei”, care scoate în evidență maturitatea gândirii membrilor Colectivului de redacţie, precum şi seriozitatea şi punctualitatea în a răspunde colaboratorilor lor. Exemplific cu două din cele nouă răspunsuri.
Ungureanu Claudia, clasa a X-a E, primeşte răspunsul: “Ne pare rău, e prea frumoasă poezia lui Eminescu şi Eminescu e unic şi eu cred că nu merită să fie plagiat. Trimite-ne totuşi o creaţie proprie”, iar Ghiţă Marinela, primeşte răspunsul: “Promiţător! Te mai aşteptăm! Dar trebuie să fie foarte bun, căci concurența e mare”. Toate răspunsurile, sunt semnate, Ghimiș Anca, clasa a XI-a B.
Interesant este şi citatul din coperta a 4-a a acestui număr: “O ţară nu se regenerează storcându-icapitalul pentru a face progrese economice, nici dându-şi averile sale pe mâini străine, ci întemeind pe cât se poate prin mijloacele sale, băncile, agricultura, comerţul şi industria”.(Petre S, Aurelian).
Din nr. 5/2002, amintim câteva rubrici interesante . Pag. 1-2, cuprind un interesant material,
“ Contribuţia lui Petre S. Aurelian la dezvoltarea gândirii economice româneşti” semnat prof. Lidia Roșulescu, dir. adjunct. În pag. 3-4, se dă aceeaşi atenţie ca şi până acum, “Inteligenţei artificiale”.
Aş insista la acest număr, la rubrica “Din creaţiile elevilor”, deoarece este foarte bogată, variată şi interesantă. Aş începe cu proza: “Clepsidra vieţii “, “Nota Bene”, Ana Popovici, clasa a IX-a B, “Gânduri de licean”, Ene Sabin, clasa aIX-a A, “Trecut-au anii…”, Iulia Mihaela Ciaușu, clasaa X-a E, “Dealul Gradistea-simbol al istoriei municipiului Slatina”, Lavinia Stîrlea, clasa a IX-a G, continuând cu poezia “De ţi-aş spune”, Ana Maria Dragomiroiu, clasa a IX-a D, lăsând la urmă pe eleva Cristina Cintian, care încă din clasa a IX-a a început să publice în revista “PROECO”, aşa încât, în acest număr, când este în clasa a XI-a H, are poeziile “Iubirea de vară “, “M-aş stinge odată cu tine…”, “Aceeaşi…”.
Începând cu acest număr, se înfiinţează rubrica “LE PRINTEMPS”, în limba franceză, având un colectiv de redacţie format din: profesorii Lucica Covaşă, Carla Matei, Laura Ţolea şi eleva Anca Ghimiş, clasa a XI-a B. Această rubrică a apărut la cererea elevilor şi a fost foarte apreciată, mulţi devenind colaboratori ai ei.
Din acest număr, se poate trage cu uşurinţă concluzia: elevii claselor a IX-a, participă în număr mare la toate rubricile revistei, fapt ce demonstrează că revista PROECO este cunoscută bine în şcolile gimnaziale ale municipiului Slatina. Deasemenea, faptul că în luna mai a fiecărui an, toţi elevii claselor a VIII-a din municipiu, vizitează după un grafic, baza materială a Colegiului şi că li se prezintă atâtrevista cât şi “Radio”, fac să crească numărul elevilor care doresc să colaboreze, încă din clasa a IX-a.
Numărul 6/2003, începe cu articolul : “Petre S.Aurelian, personalitate europeană”, de Simona Măicăneanu, clasa a XII-a B, continuă cu o bogată rubrica “Din viaţa şcolii”din care evidenţiez articolul scris de Felicia Badea, clasa a XI-a B, „Un concurs de neuitat”, în care se arată prin ce a trecut un echipaj al Colegiului , format din: Ileana Cătănoiu, Anca Georgiana Mitran şi autoarea, până când au obţinut premiul I la etapa naţională a concursului „Cultură şi Civilizaţie Românească”.
Urmează apoi, câteva pagini de „Interviuri cu olimpici”, după care se prezintă o bogată rubrica cu „ Creaţii ale elevilor”. Dintre acestea, amintesc: „Melancolie”, „Este undeva”, Ana Popovici, clasa a X-a B, „Antonimie”, „Negoţ” de Claudia Şerban , clasa a XI-a C, „Cartea”, de Cristina Din, clasa a XI-a G, “Ninge”, de Lia Monica Tănăsescu, clasa a IX-a B, “Visare”, “Osingura culoare”, “Povestea mea”, de Ioana Maria Vasile, clasa a X-a B, “Speranţă târzie”, “Albastrul ucide” de Cristina Cintian, clasa a XII-a H, “Visare” de Mihaela Iulia Ciauşu,clasa a XI-a E şi “Confesiune” de Valentin Ionuţ Oprea, clasa a IX-a E.
Am lăsat la urmă un material de la pag. 17, intitulat “PROECO”- un nume şi două simboluri!”, semnat Redacţia “PROECO”, din care spicuim: “Revista “PROECO” s-a născut din elanul primelor generaţii de elevi ai liceului de sine stătător, care, cu un caracter enciclopedic, marchează preocupările diverse, atât ale elevilor cât şi ale profesorilor”.”……în paginile revistei găsesc articole interesante iubitorii de literature şi divertisment, dar şi specialiştii. Staţia de emisie “PROECO” poarta aceeaşi denumire ca şi revista pentru că, într-un fel, este o continuare, cu caracter permanent, a activităţii de la revista!”. Materialul se încheie cu cuvintele:
‘’Atat revista cât şi staţia de emisie simt pulsaţia activităţilor şcolii şi redau, ca un adevărat seismograf, tot ce se petrece în viaţa de zi cu zi a întregului colectiv. PROECO = PENTRU ECONOMIE!’’
Pe coperta a IV-a, este prezentatmaterialul: ‘’Intentionam’’de prof. Dumitru Nica, la început cu un MOTTO ‘’Vegheati asupra vlăstarelor tinere pentru a avea cine să vegheze în anii care vin!’’ care se încheie cu cuvintele: ‘’Suntem încântaţi că aţi bătut la porţile şcolii noastre şi vă asigurăm că aţi făcut cea mai bună alegere…..’’.
Din numărul 7/2004, reţinem din rubrica ‘’Studii şi articole’’, articolul:’’P.S.Aurelian – adept al industrializării României şi al protecţionismului economic’’ semnat de Mariana Meșină şi Constanța Iordache, anul II şi articolul: ,, Petre S.Aurelian în memoria contemporanilor,, de Alina Canovici, clasa XI C. Din ultimul, ne atrag atenţia cuvintele lui Grigore Antipa care, în 1912, cu prilejul primirii sale în Academia Română ca membru plin în locul devenit vacant prin decesul lui P.S.Aurelian declară:’’P.S.Aurelian a fost un om de ştiinţă, economist, agricultor practic, om de şcoală, popularizator şi om politic de vază şi pretutindeni urmele sale luminoase se văd.’’
În pag. 8, este prezentat materialul:’’Olăritul – meşteşug cu tradiţii în Judeţul Olt ‘’ de Felicia Badea, clasa a XII-a B. În pag.10-13, găsim un articol interesant despre Google, intitulat ‘’Atat de mult cu doar o adresă:w.w.w.google.com.’’ care începe cu motto-ul: ‘’Cand cauţi…. nu găseşti intotdeauna, trebuie să ştii şi cum să cauti’’, semnat Enache Romina Mădălina, clasa a IX-a B, o altă ‘’împătimită’’ în ale informaţiei.
Paginile 18-25 cuprind ‘’Creatii ale elevilor ‘’ . La ‘’Poezie’’ sunt prezentate ‘’Vei cauta’’de Andreiana Isabela, clasa a X-a E, ‘’Fără ecou’’ de Claudia Șerban, clasa a XII-a C, ,,Vid,, de Tora Iliescu Georgiana, clasa a IX-a A, ,,Castane,, şi ,,Cântecul curcubeului,, de Aura Popovici, clasa a XI-a B, ,,Melancolia,, şi ‘’Dorinta’’ de Cristina Mănescu, iar la ‘’Proză literară’’ sunt prezentate: ‘’Adevărul despre viată’’ şi ‘’Timpul’’ de Mihaela Ceaușu, clasa a XII-a E, ‘’Viată şi artă’’de Claudia Șerban, clasa a XII-a C, ‘’Si totuşi, poetul….’’ De Ionela Băjan, clasa a XI-a F, ‘’Prietenia’’ de Maria Cristina Costache clasa a X-a E, ‘’O lume mai ….O viaţă mai…’’ de Georgiana Grigorescu, clasa a X-a C şi ‘’A venit toamna…, de Cristina Mănescu, clasa a X-a D.
Interesante mi se par şi ,,Interviuri,, sau,,Diverse,, care fac obiectul paginilor 28-40.
Începând cu acest număr, apare la tehnoredactare şi introducere text, informatician Florina Țuluș. De asemeni, încep să apară pe coperta a IV-a, cuvintele: ,,Învaţă să alegi, alege să înveţi – Colegiul Economic ,,Petre S.Aurelian ,,.
Numărul 8/2005 prezintă: ,,Din viaţa Colegiului, paginile 1-9, ,,Despre adolescență şi adolescenţi ,, pag.9-14, ,,Tinere talente,, pag.15-19 şi ,,Divertisment,, pag.21-31.
Mi se pare interesant, cum elevii Denisa Macri, clasa a XI-a C, Dana Lungu, clasa a X-a E, Janina Petrescu, clasa a IX-a G, Georgiana Grigorescu , clasa a XI-a C, Safta Ene, clasa a XII –a A ,Dana Ciobanu, MariusMutu, clasa a IX-a D, văd şi explică adolescența şi pe adolescent. Iar desenul prezentat de Ramona Dumitru, clasa a XI-a G, care a obţinut premiul II la secţiunea grafică a concursului naţional,,Mesajul meu anti-drog,, dă încă odată în plus, sens întrebării ,,Ce este viaţa?,, şi în acelaşi timp, un răspuns.
În pginile 15-20, îşi găsesc loc creaţiile elevilor: Andreea Gotoi, clasa a IX-a F cu ,,Gândul,, , ,, PopaAnișoara Ştefania, clasa a IX-a B cu ,,Puritate,, şi ,,Imn neşters!!!,, ; Ene Sabin, clasa a XII-a A cu ,,De-ar fi iubire…,,; Cristina Mănescu, clasa a XI-a D cu ,,A cunoaşte, a iubi,,; Florian Drăghia, clasa a XI-a E cu ,,Realitatea reîncărcată,, şi Petruța Țancu, clasa a IX-a B, cu ,,Soarele,,, poezie care aobţinut numeroase premii, motiv pentru care transcriu:

O sferă de foc
E mândrul soare,
O pată de aur
Pe cerul cel mare

Un bob de lumină,
Care dă viaţă
La – ntreaga natura,
De dimineaţă.
Un cerc de căldură
Un loc de visare
Un ţărm de speranţă
E mândrul soare!

Numărul 9/2006, păstrează aceleaşi rubrici.
La rubrica ,,Din viaţa şcolii,, merită evidenţiat articolul: ,,Un schimb de experienţă” de Oana Lungu, clasa a XI-a E, în care se specifică: ,,Orice elev al colegiului nostru ar trebui să ştie că în fiecare an avem prilejul de a participa la un schimb de experienţăcu Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu,, din Focşanipe diferite teme”.
De asemenea, trebuie spus că în pag. 9-11, apare un articol documentat, ,,Despre Uniunea Europeană şi Euromituri,, de Adina Nicolae, clasa a XII-a E.
Larubrica ,,Poezie,, semnează : Florin Popescu , clasa a IX-a E, Irina Mitrache, clasa a XI-a A, Cristina Daniela Nicolae, clasa a X-a E, Andreea Mihaela Chitea, clasa a X-a D, Alexandru Bălan, clasa a X-a D iar la ,,Proză literară,, semnează: Anișoara Ştefania Popa, clasaa X-a D, Andreea Marcu, clasa a IX-a B.
Paginile 20-22 cuprind ,,Interviuri,, cu olimpicii naţionali: Adina Nicolae, clasa a XII-a E, Cătălin Mazilu, clasa aXI-a E şi Georgiana Grigorescu, clasa a XII-a C.
Probe pentru examenul de bacalaureat, sunt obiectul paginilor 27-33.
La 1 septembrie 2006, prof. Dumitru Nica, se pensionează şi revista ,,PROECO,, continua să apară. Numărul 10/2007, cu o nouă coperta exterioară, colectivul de redacţie fiind format din 13 elevi, iar profesori coordonatori rămân aceeaşi: Alexandra Bobescu şi Dana Trifan, ca şi tehnoredactorul prof. Mircea Bălan.
Rubricile revistei se menţin, în general aceleaşi. La pag. 1 este ,,Cuvânt introductiv,, .
La mulţi ani, Economic! cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinţare.
Pagina 2 cuprinde un interviu cu prof. Dumitru Nica, ,,………cu distinsul profesor de matematică, fost director al Colegiului Economic ,,Petre S.Aurelian,, iniţiatorul apariţiei revistei ,,PROECO,, ….. ,, semnat Daniela Dumitra, clasa a X-a B.
La ,,Creaţiile elevilor,,, îşi aduc contribuţia, elevii: Andreea Mihaela Chitea, XI D, Ştefănia Anișoara Popă, XI B, Ada Petruța Mitu, X B, Denişa Ciobanu, IX B, Madălina Nicolescu, IX B, Carmen Bărbulescu, X G, Andreea Marcu, X B.
Rubrica ,,Diverse,, încheie conţinutul acestui număr.
În numărul 11/2008, observăm că semnează materiale un număr de 8 profesori, ceea ce schimbă puţin conţinutul revistei.
Aş menţiona totuşi, materialul ,,Lumea afacerilor între vis şi realitate,, de prof. Adela Cotigă, în care se specifică: ,,……..Firma de exerciţiu, ca loc de intersecţie a şcolii cu mediul înconjurător, mai ales cu economia, promovează reputaţia şcolii ,, .
Acest material este semnat şi de elevele Ana Maria Brânzoi, director de marketing şi Andreea Chitea, şef compartiment aprovizionare, ambele clasa a XII-a D.
Apare din nou ,, Page francaise,, în care, semnează Andreea Marcu, XI D şi prof. Carmen Voiculescu.
La ,,Creaţiile elevilor,, semnează:Daniel Cosmin Iancu, IX B, Ionela Mădălina Chiriță-X B, Lucian Batrînu-X B, Nicoleta Mire-XI G, Anișoara Ştefănia Popa-XII D, Daniela Nicolae-XII E şi Marius Săndel Alexe-X D.
Începând cu nr. 13/2009, la Colectivul de redacţie apar: prof. Maican Sanda Denisa, director, apoi redactori: 5 elevi, coordonatori; profesorii: Minel Ovidiu Staicu –dir. adj., Ioana Daniela, Carmen Voiculescu, Magdalena Maria Dănciulescu, iar la tehnoredactare acelaşi prof. Mircea Bălan.
Merită să scoatem în evidenţă excelentele condiţii grafice în care apare acest număr: fotografii clare, tipărire foarte bună.
La pag. 2 este prezentat schimbul de experienţă cu Liceul Economic din Focșani.
La ,,Creaţii ale elevilor,, publică elevii: Ileana Gabriela Durdu-XI B, Marius Alexe-XII D Diana Florentina Bițu-XI B, Marian Adrian Șerban-IX B.
Nu pot trece să nu remarc la pag. 37 un desen foarte sugestiv, ,,Copilăria,, de Adriana Teodora Popescu-XI C.
În aceleaşi bune condiţii grafice apare şi nr. 14/2010, din care menţionez materialul de la pag. 15 ,,Astăzi manageri ai firmei de exerciţiu ,,Chipcomputers,, SRL, mâine întreprinzători iscusiţi în economia românească!,, semnat Bogdan Calotă-XII B.
Numerele 15/2011, 16/2012, 17/2013 şi 18/2014, apar cu aceeaşi copertă uşor modificată, cu acelaşi colectiv de redacţie format din 5 elevi, 3 profesori: Daniela Dumitrescu, Carmen Voiculescu, Maria Magdalena Danciulescu, iar la tehnoredactare, profesorii: Carmen Voiculescu şi Mircea Bălan. Tiparul s-a executa la Editura Hoffman, motiv pentru care revista apare în condiţii grafice excelente.
Fiecare număr, păstrează în principal aceleaşi rubrici, ca şi precedentele. Pagina 1, este ,,Cuvânt înainte,, semnat de prof. Georgeta Stroe, director.
Merită evidenţiat faptul că în pag. 7-10, din nr. 16/2012, sunt prezentate câteva proiecte: ,,Calitatea apei-calitatea vieţii,,, Alimentaţia, o poartă deschisă sănătăţii,, la care au participat elevii liceului, coordonaţi de profesorii de specialitate. Din ,,Creaţiile elevilor,,prezentate în pag. 19-24 ale acestui număr, amintim: ,,O lume a poveştilor,, Daniela Ciobanu-X D,,,Printre umbre,, Cristina Urs-X C, ,,Poezii dedicate mamei,, semnate de Bianca Nicula-IX B, Adrian Bogdan-IX B, Daniela Cazan şi Andreea Alina Roșu-IX B.
În numărul 17/2013, evidenţiem câteva materiale care au ca autor, eleva Alexandra Nevodar-IX A, printre care reţinem: ,,Adolescența….cub de gheaţă ce se topeşte sub razele soarelui dogoritor….frunză ce dispare pe căile fără de urma ale vântului…o picătură de cer…o bucată de rai….asta este adolescența,, , sau ,,Adolescența….o iubire uitată, o pagină dintr-un jurnal,, şi ,,Adolescența pătată cu lacrimi, sau colorată cu zâmbete,,
Paginile 12-15 cuprind ,,Creaţii ale elevilor,,grupate pe ,,tema adolescenței,, în care publică elevii: Adina Mihaela Stoica-X B, Daniela Cazan-X B, Monica Vidu-X D, Marian Mănescu-X B şi Georgiana Mocanu-IX A.
În aceeaşi manieră apare nr. 18/2014, din care spicuim ca fiind interesante, creaţiile elevilor: ,,Rămâi,, de Ștefan Rada-IX F, ,,Poveste de iarnă,, de Mihaela Lungu-IX F, ,,Fulgii – lacrimi albe,, de Ioana Cristina Pătrună-IX F sau ,,Tu şi eu,, , ,,Venirea primăverii,, , ,,Sunt,, de Mihaela Ionela Țancu-IX C.
Menţionez că toate desenele, care se găsesc în număr mare în acest număr, sunt realizate, cu talent, de elevă Denisa Matei-IX H şi Irina Ionela Andrei-XII A.
În aceleaşi condiţii apare nr. 19/2015-2016, doar că are coperta schimbată, iar la pag. 1, găsim ,,Cuvânt înainte,, semnat prof. ec. Ortansa Stănescu-director.
Ne atrage atenţia, articolul din pag. 2-3 ,,115 ani de învăţământ economic în Slatina, semnat Redacţia.
La loc de cinste, găsim în acest număr, la pag.10-12, ,,Proiecte POSDRU derulate în anul şcolar 2015-2016, în cadrul Colegiului,, , dar şi ,,Programul mondial ECO-SCHOOLS,,prezentat de Marina Saioc-X A, care începe cu cuvintele: ,,Dacă îţi pasă de viitorul tău şi al planetei, implică-te! Colectează deşeurile inteligent,, .
Interesante sunt şi materialele prezentate în pag. 42-45, în limba franceză, de eleva Felicia Mara-IX C, ,,La langue francaise et ses curiosites,, , ,,Mon Paris,, şi ,,Invitation a la lecture,, .
Numărul 20/2016-2017, apare cu o copertă nouă, cu numai doi elevi în colectivul de redactie, dar cu şapte profesori coordonatori şi cu un alt tehnoredactor, prof. Maria Adela Cotigă.
Pag. 1 cuprinde ,,Cuvânt înainte,, semnat de prof. Mirela Dumitra-director., care, printre altele, spune: Ne dorim ca prin publicarea anuală a revistei să surprindem pulsul vieţii şcolare, ecoul unor evenimente în care au fost implicaţi elevii şi profesorii, să încurajăm talentele şi să dezvoltăm aptitudinile,, .
Din ,,Creaţiile elevilor,, amintim: ,, Dacă tu ai dispărea,,,Alexandra Georgiana-IX F şi ,,Două inimi,,Lidia Andreea Ciobanu-XI I, dar şi articolul de la pag. 19, ,,Apă, esenţa vieţii,,, de prof. Agneta Dan.
Se poate spune că revista ,,PROECO,, este revista cu cea mai lungă perioadă de apariţie, de până acum. Credem că va apărea şi-n continuare. Am observat că numărul exemplarelor în care a apărut revista, a scăzut de la un număr la altul. Dacă numerele 1-8 au apărut în jur de 2000-3000 de exemplare, ultimele numere au apărut în câteva sute. Aceasta, nu pentru că a scăzut interesul elevilor, ci pentru că poate fi găsită şi citită şi pe site-ul Colegiului.
Revista ,,PROECO,, a primit aprecieri, atât din partea unor absolvenţi ai profilului economic, aprecieri care se găsesc în paginile revistei, dar şi din partea Ministerului Educației, a Tribunei Învăţământului, a unor reviste şcolare ale altor şcoli şi licee din Slatina, Bucureşti, Cluj sau Sibiu.
Iată ce spunea ,,Tribuna Învăţământului,, din aprilie 1998:…..revista Grupului Şcolar Economic Administrativ Slatina, din al cărei prim număr am privit scurt cu Bogdan Roșu de la XI B, către internet, unde tânăra revista slătineana va ajunge negreşit……,, , iar ,,Olt Press din 11.03.1998 scria: ,,……..o dată cu conectarea Liceului Economic Slatina la internet a avut loc şi lansarea primului număr al revistei elevilor acestei unităţi de învăţământ, intitulata ,,PROECO,, . Realizată în condiţii grafice excepţionale (culegere şi tehnoredactare computerizată, ilustraţie bogată, hârtie de cea mai bună calitate, tipar excelent) noua publicaţie se remarca şi printr-un conţinut cuprinzător şi substanţial, de la subiecte ce evocă istoria de 97 de ani ai liceului, la aspecte diverse în măsură să intereseze cititorii acesteia, probleme decurgând din profilul şcolii,…………..
Cu ocazia inaugurării , în martie 1998, prof. Elena Zamfirescu, inspector şcolar, spunea:
,,Inaugurarea Internetului şi apariţia primului număr al revistei ,,PRO ECO,, în şcoala dumneavoastră, îmi oferă ocazia să transmit din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a mea personal, următorul mesaj:
…………………………………………..
………………………………………….
Pan ce speranţa însăşi va crea
Ravnitu-i ţel din propria-i lumină.
Să nu te schimbi şi să nu şovăi.
Da !
Titanule, aceasta-i slava ta.
(F. Shelly).
Fie ca ziua aceasta să rămână în memoria elevilor şi tinerilor cărora le creaţi condiţii pentru formarea lor şcolară şi profesională!,, .
Spicuim câteva din aprecierile unor absolvenţi ai profilului economic, făcute cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de învăţământ economic în Slatina-mai 2001 sau cu ocazia sărbătoririi a 115 ani de învăţământ economic – mai 2016.
,,………….tinereţea, inocența, speranţa caracterizează anii adolescenței. Ce mult tânjim după acei ani!….,,(Petra Barbu-manager Craiova).
,,…………astăzi înţeleg mult mai bine cât de grea şi în acelaşi timp, deosebit de frumoasă este meseria de dascăl şi-mi dau seama că sentimentele faţă de liceu şi faţă de profesorii mei rămân tot atât de puternice………,,(Ileana Damian, absolvent – 1993, prof. de limba franceză, liceul Ion Minulescu Slatina).
,,………….profesorul modelează caractere, creează comportamente şi, uneori schimba destine…….,, .(Florina Ghiță-absolvent 1994, prof. de ştiinţe economice Slatina).
,,………….n-am uitat şi nu voi uita multe dar, în primul rând şi cel mai important, nu voi uita că aici, atunci am învăţat să fim OAMENI…,,(Mariana Tudor, prof. de franceză).
,,………..primul lucru pe care l-am învăţat a fost acela că în viaţa izbuteşti muncind, că trebuie să doreşti să intri în această viaţă pe porţile din faţă, să intri, nu să te strecori ,,printre alţii,, .(Ovidiu Secu, -absolvent 1986, manager Bucureşti).
Am lăsat la urmă, doua absolvente:
Ortansa Stănescu, absolventa-1983,profesor de contabilitate la Colegiu, sub a cărei conducere în calitate de director s-au sărbătorit 115 ani de învăţământ economic la Slatina, mai 2016, care ne-a relatat: ,,Am considerat că este de datoria mea să duc mai departe tradiţia profilului economic, să marchez anumite momente în istoria lui. Am ţinut mult să continue apariţia revistei ,,PROECO”, pentru că acesta a fost un prilej minunat de a impulsiona întreaga activitate din şcoală, de a crea o efervescentă pe linia stimulării creaţiilor elevilor,, și Alina Mitran (Chiriță) primul redactor al revistei, absolventa-1998, apoi ASE Bucuresti-2002, în prezent ziarist, corespondent Adevărul, acum la 20 de ani de la apariţia primului număr al revistei, ne-a transmis câteva gânduri:
,,PRO ECO,, sau declaraţia noastră de independență, aşa am privit lucrurile în ultimul meu an de liceu, când se năştea revista ,,economiştilor,, . Privind în urmă, categoric revista nu avea mai nimic curajos, însă apărea într-o vreme în care elevul român era prea puţin încurajat să-şi spună opinia, la clasă şi în afara orelor, prin urmare, un loc doar al nostru, cu posibilitatea de a exprima ce gândeşti, constituia o premieră. Autocenzura a fost singura care ne-a oprit să putem consemna peste ani eventuale opinii curajoase exprimate atunci în revista şcolii. Chiar şi în condiţiile în care accesul la informaţie era de departe mult mai limitat decât astăzi, biblioteca fiind marea provocare, regret oarecum ca nu ne-am aplecat mai mult asupra articolelor ,,de substanţă,, , în condiţiile unei libertăţi aproape absolute din partea conducerii şcolii.
,,PROECO,, a constituit în schimb, maniera în care ne exprimam preferinţele, ne puteam deosebi unii de ceilalţi, alături de radio-ul şcolii dându-ne sentimentul că avem ceva doar al nostru, al elevilor. Chiar şi astăzi, când a-ţi expune public ideile a devenit atât de uşor, o revistă a şcolii înseamnă altceva, rămâne un reper, iar un mesaj pe care-ţi pui semnătura ar trebui să-l transmiţi cu gândul că va fi, cine ştie, citit şi peste ani. Lucru la care, recunosc, atunci nu m-am gândit şi, cel mai probabil, nici colegii mei din colectivul de redacţie.
Ce cred că deosebea revista ,,PROECO,, de alte reviste şcolare era tocmai faptul că aveam libertatea să o realizăm singuri, de aici şi stângăciile. A fost experienţa care mi-a arătat că aş putea continua pe un drum străin mie la intrarea în liceu. Peste ani, nu mulţi, acest drum avea să se contureze clar,,. (18.01.2018)
Iată ce ne spunea, zilele trecute, prof. Mirela Dumitra, în prezent director al Colegiului Economic ,,P.S.Aurelian,, :
,,………..Revista ,,PROECO,, este confirmarea valorică a unei dedicări comune a celor care au zămislit şi zămislesc în continuare pagini ce înnobilează ochii şi inima. Sunt mândră că elevii liceului nostru au dovedit că sunt capabili nu numai să lucreze cu cifrele, dar şi să scrie poezii, compuneri, interviuri, articole sau eseuri. Consider că revista constituie, pentru elevi cea mai la îndemâna modalitate de a participa activ la toate manifestările organizate de către şcoala şi pentru şcoală, o cale de a-şi exprima propriile păreri în legătură cu evenimentele din şcoală. Lucrul în echipă, solidaritatea dintre ei, determinarea de a duce la bun sfârşit o sarcină şi demersul permanent de a transpune propria sensibilitate în texte ce urmăresc să nască şi în cititorii revistei sentimente frumoase şi inocente, toate canalizate eficient, ne conving că revista ,,PROECO,, e cu siguranţă vehiculul potrivit care să poarte peste tot valorile Colegiului Economic ,,Petre S. Aurelian,, ,, .(15.01.018).
Merită evidenţiat faptul că mulţi dintre membrii colectivelor de redacţie de-a lungul timpului, au absolvit facultăţi de profil, dar şi limbi străine sau Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi în prezent lucrează în presa scrisă sau tv.
Printre aceştia, amintesc: Anca Ghimiș, Florentina Tudor, Nicoleta Cazacu, Cristina Mănescu, Adina Nicolae, Cătălin Mazilu, Georgiana Grigorescu şi mulţi alţii.
Iată ce ne spunea Georgiana Grigorescu, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, în prezent Project Manager la o firmă de traduceri:
,,Cred cu tărie că fiecare persoană are un talent pe care are datoria faţă de el în primul rând să îl dezvolte. Al meu a fost şi este acela dea transmite prin cuvinte, dar mai ales în scris, o stare. De când mă ştiu am avut pasiunea de a creiona diverse situaţii şi a le păstra într-o formă scrisă.
Prima formă de voluntariat a fost aceea în revista şcolii, locul unde am transmis colegilor mei şi profesorilor experienţa şi modul în care am trăit anumite etape: olimpiade, concursuri şcolare. La momentul respectiv, dar şi acum, îmi face plăcere să văd că revista şcolii este cea care oferă o şansă şi îndruma în continuare ,,primii paşi,, celor care aleg să realizeze lucruri frumoase pe lângă studiu.
Revista şcolii e locul unde se îmbină talentul elevilor, experienţele lor şi ale profesorilor, ideile şi idealurile. Pe mine, colaborarea la revista şcolii m-a ajutat, în primul rând, să mă definesc ca om, să mă descopăr, să văd cât pot crea şi transmite. Orice elev ar trebui să cunoască experienţa de a lăsa ceva în urmă, un mesaj în revista şcolii, un sfat sau o idee. Ajută. Mult. Vă defineşte şi va deschide noi oportunităţi,, .(18.01.2018).
Am să închei aceste rânduri, cu cuvintele profesoarei de limba şi literatura română, , Daniela Ioana (Dumitrescu), care începând cu nr.13/2009, a fost principalul coordonator al revistei ,,PROECO,, :
,,Întotdeauna am crezut în două lucruri fundamentale pentru existenţa unei reviste şcolare; entuziasmul creativ al elevilor şi pasiunea pentru cuvântul scris. Astfel, oportunitatea de a lucra în redacţia revistei ,,PROECO,, a însemnat un prag definitoriu pentru ei, dar şi pentru mine, în misiunea de a deveni mai creativi. Am descoperit că elevii implicaţi în conceperea şi redactarea articolelor revistei îşi dezvoltă o serie de aptitutini şi valențe care altfel ar fi rămas ascunse. Temele pe care noi le-am abordat de-a lungul timpului au fost variate, atractive şi au vizat stimularea interesului elevilor pentru descoperirea trecutului istoric, pentru beletristică şi ştiinţe, pentru enigmele şi curiozităţile din evoluţia societăţii omeneşti.
Consider că ,,PROECO,, este oglinda universului liceal, a prezentului în care elevii cresc şi se formează, surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul activităţilor elevilor, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele,, .(19.01.2018).