Liceul Tehnologic "Petre S. Aurelian"

„Pregătim elevi capabili să se integreze în orice tip de societate şi să satisfacă exigenţele unei societăţi moderne”

Category: Anunțuri (Page 1 of 4)

Anunt achizitie lucrari si caiet de sarcini

Anunt achizitie lucrari si caiet de sarcini 8 noiembrie 2022

Anunt casare bunuri

Anunt 4 octombrie 2022

Anunț de transparență voluntară

Anunt transparenta voluntara

Situația vaccinarii personalului unitatii, pe categorii de personal si pe total personal, la data de 6 noiembrie 2021

Vaccinare personal 6 noiembrie 2021

Situația vaccinarii personalului unitatii, pe categorii de personal si pe total personal, la data de 2 noiembrie 2021

Vaccinare personal

Invitatii de participare – Proiect Rose 2021

Anexa 6.2.1 Invitatie de participare furnituri
Anexa 6.2.1 Invitatie de participare tonere
Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_culegeri
Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_geografie , 10.2019
Anexa 6.2.1 Invitatie de participare tablete

Plan de acțiune 2017-2021

PAS 2016-2021 Partea 1
pas 1

PAS 2016-2021 Partea 2
pas 2

Proiect Erasmus 2019

Procedura selectie elevi
Procedura selectie profesori

Bacalaureat național 2019

ORDIN Nr. 4824/2018 din 30 august 2018

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, 2018

Bacalaureat național 2019

– Procedura nr. 26.651/14.02.2019

Procedura bac 2019

Page 1 of 4

Copyright & Colegiul Economic P. S. Aurelian