Liceul Tehnologic "Petre S. Aurelian"

„Pregătim elevi capabili să se integreze în orice tip de societate şi să satisfacă exigenţele unei societăţi moderne”

Author: Liceul Tehnologic "Petre S. Aurelian" (Page 1 of 7)

Anunț organizare examen de promovare

ANUNT 30.01.2024

Contract de finanțare 2024

Din nou munca noastră a dat rezultate, s-a semnat și aprobat pentru Liceul Tehnologic Petre S Aurelian, contractul de finanțare a proiectului PNRR:
I.D.E.E.A- INOVAȚIE DIGITALA IN EDUCATIA ECONOMICĂ ACTUALĂ.
AȘTEPTĂM CU NERĂBDARE ECHIPAMENTELE, SOFTURILE SI CELELALTE DOTĂRI OBȚINUTE ÎN ACEST  PROIECT PNRR.

Anunt casare bunuri

Anunt

Anunț casare bunuri

Regulament de organizare și funcționare, an școlar 2023-2024

ROF LTPS AURELIAN

Procedura operațională 2023

Procedura

Planul de acțiune al școlii 2022-2027

PAS REVIZUIT 2023

Oferta educațională 2023-2024

Oferta 2023-2024 buna revizuita

Oferta educațională 2023-2024

Oferta 2023-2024 buna revizuita

Anunț achiziție mobilier școlar

Anunt achizitie mobilier scolar 2023

Page 1 of 7

Copyright & Colegiul Economic P. S. Aurelian