Ordinul ministrului educației naționale cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2019
– ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018

OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019