Liceul Tehnologic "Petre S. Aurelian"

„Pregătim elevi capabili să se integreze în orice tip de societate şi să satisfacă exigenţele unei societăţi moderne”

Month: May 2018

Program educativ Școli Ambasador ale Parlamentului European- Colegiul Economic ”Petre S. Aurelian” Slatina, Școală Candidat în anul școlar 2017-2018

Colegiul Economic ,, Petre S. Aurelian” Slatina este unul dintre cei 25 de candidați la titlul de „Școală-Ambasador a Parlamentului European” (EPAS) în anul școlar 2017-2018. Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a selectat 25 de licee din țară care să participe la cea de-a doua ediție a programului educativ ,,Școli-ambasador ale Parlamentului European în România” (EPAS), desfășurată pe parcursul anului școlar 2017-2018.
Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS), a fost lansat în toate statele membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2017. Programul urmărește îmbunătățirea cunoștințele despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor. Aceștia sunt familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le oferă, precum și cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european.
La nivelul colegiului s-au constituit două echipe, și anume: ambasadorii seniori-cinci profesori și ambasadorii juniori -15 elevi . Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt elevii colegiului, părinții, comunitatea locală, instituții de educație sau ONG-uri.
Activități derulate de Colegiul Economic ,,Petre S. Aurelian” Slatina pană in prezent:
– Amenajarea unui punct de informare in cadrul Colegiului Economic ,,Petre S. Aurelian” Slatina
– Activități pentru promovarea diversității culturale (sărbătorirea diferitelor sărbători culturale europene)
– Expoziție culinară, obiceiuri și tradiții culinare naționale și europene;
– Organizarea evenimentelor FOCUS GRUP- ,,Învățământul profesional și tehnic, actualitate si perspective privind integrarea pe piața muncii a absolvenților”și ANTREPRENOR DE SUCCES cu participarea instituțiilor de învățământ profesional, vocațional și tehnic din Slatina, respectiv din județ, pentru aevidenția importanta oferirii unor servicii educaționale de înaltă calitate, necesitatea corelării competențelor profesionale și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare pe piața muncii interne și internaționale;
– Activități de educație juridică în săptămâna 5-9 martie
– Dezbatere liberăpe tema drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, formele răspunderii juridice ale copiilor, iar joi – 8 martie, s-a desfășurat activitatea de educație juridică ,,Comunicarea în spațiul public virtual. Care sunt pericolele internetului?”. Domnul judecător Ungureanu Cosmin, președinte al Secției civile din cadrul Judecătoriei Slatina, le-a vorbit elevilor din clasele a IX a și a X a, ambasadorilor juniori din cadrul proiectului ,,Școli ambasador ale Parlamentului European”, reprezentanților Consiliului Elevilor, despre pericolele utilizării internetului, despre comunicarea în spațiul virtual, despre comportamentele inadecvate din mediul online, care sunt modalitățile de protejare a datelor personale, despre modalitățile de manifestare a fenomenului bullying în mediul virtual.
– Vizită la Tribunalul Olt, unde s-a desfășurat activitatea de educație juridică ,,Sistemul Judiciar din Romania” -Doamna președinte Liliana Oprea și doamna judecător Cincă Mihaela le-au prezentat elevilor activitatea care se desfășoară în cadrul Tribunalului Olt, urmărind drumul unei cereri în instanță, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice.Elevii au vizitat mai multe departamente ale Tribunalului, au putut să adreseze întrebări legate de actul de justiție, cursul unui dosar, pedepsele pe care le riscă inculpații pentru diferite infracțiuni, au aflat că pe lângă drepturi (la sănătate, educație, muncă, familie, integritate, imagine) au și obligații, că accesul la justiție este, de asemenea, un drept chiar și pentru cei care nu au bani de avocat și care pot solicita Lecții/dezbateri în cadrul școlilor generale din județul Olt pentru promovarea in rândul elevilor a noțiunilor despre UE, cetățenie europeană/cetățenie națională, drepturile copiilor
– Distribuirea, în rândul școlilor vizitate, de materiale promoționale puse la dispoziție de Europe Direct;
– Vizită la Centrul de detenție Craiova, respectarea dreptului la libertate, a libertății de exprimare;
– Vizită la Aeroportul International Craiova, dreptul la libera circulație;
– Solidaritate-acțiune comunitară cu ocazia sărbătorilor pascale la CTF Mugurel, DGASPC Olt;

Pentru a vizualiza activitățile derulate în cadrul programului apăsați link-ul

Ștat funcții/plată mai 2018

stat pt afisaj mai 2018 bun

Copyright & Colegiul Economic P. S. Aurelian